Kostel svatého Jana Křtitele

Kostel svatého Jana Křtitele je římskokatolický chrám v obci Rakvice.

  Rakvice

 

Kostel svatého Jana Křtitele

Kostel svatého Jana Křtitele je římskokatolický chrám v obci Rakvice.

Do roku 1503 zde vykonávali duchovní správu podivínští faráři. Dne 10. ledna 1503 byla místní kaple sv. Ondřeje povýšena na kostel a byla zde zřízena farnost, farářem byl ustanoven Martin Kirchmayer. V polovině 16. století se v Rakvicích začalo šířit protestantství. Nositelé tohoto náboženství byli habáni, kteří se v Rakvicích usadili v roce 1540. Němečtí obyvatelé odňali kostelu kalichy a mešní roucha. Dne 16. července 1605 byla obec Rakvice zpustošena vojskem, které vedl Štěpán Bočkaj. Kostel sv. Ondřeje byl vojskem vypálen, zůstala jen věž a holé zdi. Někdy v druhé polovině 17. století byl kostel obnoven, byla rozšířena loď a obnovena nebo přistavěna věž. V roce 1844 bylo farní budově přistavěno další podlaží. V roce 1859 byla místní církevní správa povýšena na faru.
V roce 1874 byla provedena oprav a nové zastřešení věže kostela, byla pozlacena báně a opatřena železným křížem. Výška věže byla zachována. Roku 1875 došlo k rozšíření kostela. Bylo zbořeno kněžiště amorfního tvaru a loď prodloužena východním směrem, vybudováno nové kněžiště s přilehlou sakristií a v celé délce lodi prolomena okna jednotného tvaru, vestavěna hudební kruchta. V roce 1917 byly na válečné potřeby odevzdány a roztaveny dva rakvické zvony. V roce 1924 obec pořídila nové zvony jako náhrada za zvony zabavené během 1. světové války.
Dne 29. listopadu 1939 spadlo na kostel malé letadlo. V roce 1942 byly opět pro válečné potřeby zabaveny a roztaveny rakvické zvony V neděli 15. dubna 1945 se stala kostelní věž hlavním cílem palby dělostřelců. Byla zasažena věž i střecha kostela.
Dne 23. listopadu 1984 byla při vichřici poškozena střecha kostela. V roce 1991 byla dokončena oprava fary a započata oprava kostela. Plechová střecha, kříž i s bání byly natřeny. Ciferníky na kostelních hodinách byly vyměněny, původní římské číslice byly nahrazeny arabskými číslicemi. Roku 1993 byly vyměněny okapy i ostatní oplechování, byly také opraveny věžní hodiny i s ciferníky. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Adresa: Náměstí 20, 691 03 Rakvice
GPS: 48.8583761,16.8109871
Telefon: 731 604 556
Email: leones@centrum.cz
WWW: http://www.farnostrakvice.cz/
Sdílet na Facebooku
 

Co je v okolí?

Naši partneři